Naar de startpagina
Algemene Informatie Varia Belangenbehartiging Activiteiten Activiteiten per dagdeel Informatiebulletin Vrijwilligers De uitslagenpagina Pensioenfondsen

-  Info over de VGG   -  Statuten van de VGG   -  Bestuur   -  Afkortingen Pensioenfondsen   -  Huishoudelijk reglement   -  Privacyverklaring  

 

Het bestuur van de VGG

Voor adres gegevens van het bestuur zie de pagina Vrijwilligers

 

 

 

Wim Gooiker

Voorzitter en webmaster
wgooiker@xs4all.nl  

Gerard Visscher

Vice voorzitter en pensioendeskundige

g.visscher@hccnet.nl  

Jan Rebel

1e secretaris

janrebel@freeler.nl  

Frans van der Post

2e secretaris

fvdpost@hetnet.nl  

Frans Dams

1e penningmeester

pennm.vgg@xs4all.nl  

 

Vakature

2e penningmeester

   

Harrie Raaijmakers

Pensioendeskundige en vertegenwoordiger in het bestuur van de Federatie

h.l.m.raaijmakers@hccnet.nl  

Ton van Bruchem

Gebouwenbeheerder

tvanbruchem@ziggo.nl  

Herman Goossens

Hoofdredacteur van het Informatie Bulletin

hjm.goossens@gmail.com  

 

Vakature

werkplaats en activiteiten coordinator


 
© 2018 Vereniging van Gepensioneerden 'Het Gooi'