Naar de startpagina
Algemene Informatie Varia Belangenbehartiging Activiteiten Activiteiten per dagdeel Informatiebulletin Vrijwilligers De uitslagenpagina Pensioenfondsen

-  Info over de VGG   -  Statuten van de VGG   -  Bestuur   -  Afkortingen Pensioenfondsen   -  Huishoudelijk reglement   -  Privacyverklaring  


Wanneer men met pensioen (of een andere regeling) de actieve loopbaan in een bedrijf afsluit, komt men in een andere actieve levensfase terecht die vaak aangeduid wordt met het derde leven.

De werkdruk valt weg, maar ook het vaste ritme van de week. Om samen met de levenspartner een ander leefpatroon en -ritme te vinden is een eerste opgave waarvoor men zich de tijd moet gunnen. Het derde leven is gelukkig een volwaardige levensfase met z'n eigen specifieke uitgangspunten en waarden, uitdagingen en ontdekkingen. Onze vereniging wil u hierin graag steunen d.m.v. belangenbehartiging, het bieden van sociaal contact en ontspanning in collegiale sfeer, het organiseren van lezingen en cursussen. Via ons Informatie Bulletin informeren wij u 4x per jaar naast het vereniging nieuws over belangrijke zaken uit senioren- en pensioenland.

Kortom wij bieden u een palet van zaken waar u wat aan heeft. Onze vereniging wordt geheel gedragen door vrijwillig(st)ers , die er plezier aan beleven iets voor anderen te betekenen.

 

 

GESCHIEDENIS EN DOELSTELLING:

 

 

De vereniging is op 22 mei 1978 opgericht onder de naam Philips Vereniging van Gepensioneerden in 't Gooi 

Omdat Philips zich in de afgelopen jaren geheel of gedeeltelijk uit een aantal vestigingen in het Gooi heeft teruggetrokken is de naam in 1996 veranderd in :
 

          Vereniging van Gepensioneerden "het Gooi" (afgekort VGG)

 

 


In de statuten is o.m. opgenomen dat de vereniging openstaat voor hen die zijn gepensioneerd of in afwachting van pensioen op non-actief zijn gesteld, vanuit een Philips vestiging of een bedrijf in het Gooi dat in relatie staat of gestaan heeft met  Philips.  Zo kent onze vereniging nu leden die niet alleen afkomstig zijn van Philips maar ook van Lucent Technologies (v/h APT), Thales (v/hThomson of  HSA), Peek, MOC etc.

 

De doelstelling, vastgelegd in de laatste statuten , luidt:

 

"De vereniging stelt zich ten doel de relatie van de leden met de voormalige werkomgeving te handhaven, de belangen van de leden te behartigen en de binding tussen de leden te bevorderen."

 

ENKELE ALGEMENE WETENSWAARDIGHEDEN OVER DE VERENIGING:

 

Onze vereniging beschikt over een clubgebouw dat gelegen is aan de Larenseweg 165 te Hilversum (tel.035-6855471). In dit clubgebouw bevindt zich een sociëteitsruimte met keuken en bar, een biljartkamer met 2 biljarts, een werkplaats met machines voor hout- en metaalbewerking, gereedschap en meetapparaten.
Er is ook een aparte besprekings­ruimte:  “Het praathuis”.

Onze onvolprezen gastvrouwen zorgen er voor dat u geen dorst hoeft te hebben (uiteraard tegen betaling van alleszins redelijke prijzen).
Ons  redactieteam  zorgt  er  voor  dat  drie maal per jaar ons verenigingsblad, het “ Informatie Bulletin”, verschijnt. Dit wordt tevens op onze website gezet voor internet bezoekers.  

In de maand maart van het jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden en in de maand december een kerstbijeenkomst.

Beide bijeenkomsten worden door uw voormalige collega's druk bezocht.

 

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een eerste en tweede secretaris, een eerste en tweede penningmeester, een bestuurslid-redacteur , een bestuurslid-werkplaats, een bestuurslid-activiteiten en een bestuurslid-excursieclub. Het bestuur vergadert meestal op de eerste maandagochtend van de maand.


Contributie

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 24 per jaar. (per 1-1-2018)

U en uw levenspartner hebben dan toegang tot de faciliteiten en activiteiten van de vereniging Voor deelname aan sommige andere activiteiten kan ook een bescheiden bijdrage gevraagd worden.

NB. Indien uw levenspartner ook stemrecht wil hebben dan moet zij of hij als nevenlid ingeschreven worden, waarvoor eveneens 24 contributie  verschuldigd is.

© 2018 Vereniging van Gepensioneerden 'Het Gooi'