Naar de startpagina
Algemene Informatie Varia Belangenbehartiging Activiteiten Activiteiten per dagdeel Informatiebulletin Vrijwilligers De uitslagenpagina Pensioenfondsen

-  Aanmeldformulier lid of donateur   -  Aanmelding als gastdame of gastheer  

Onze vereniging is een besloten vereniging, waarvan alleen gepensioneerden van Philips of van bedrijven die uit Philips voortgekomen zijn, lid kunnen worden. Het lidmaatschap is dus mogelijk voor Gepensioneerden die bij Philips, APT c.q. Lucent Technologies, Thomson/HSA , Peek, MPC, Neways Huizen, Detron Huizen  Duphar/Solvay Weesp etc. hebben gewerkt.

Het lidmaatschap staat ook open voor levenspartners,weduwen of weduwnaars van de betreffende oud-medewerkers.

Tevens kan men donateur(begunstiger) worden. men kan dan aan alle activiteiten meedoen maar heeft op de algemene ledenvergadering geen stemrecht. De bijdrage is het zelfde als het lidmaatschap te weten 24 € per jaar

De levenspartner van een lid kan deelnemen aan de activiteiten van de vereniging zonder lid te hoeven zijn. De niet lid zijnde levenspartner heeft echter geen stemrecht.

Als u lid wil worden vragen wij u de onderstaand formulier in te vullen. De contributie bedraagt op dit ogenblik  € 24,-- per jaar.

Ik word graag: lid donateur
Naam van het bedrijf
Hr. Mevr.
Mijn naam en voorletters:
Huisadres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Geboortedatum:
Bank/gironummer:
Mijn E-mail adres:
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een acceptgiro en uw lidnummer

© 2018 Vereniging van Gepensioneerden 'Het Gooi'