Naar de startpagina
Algemene Informatie Varia Belangenbehartiging Activiteiten Activiteiten per dagdeel Informatiebulletin Vrijwilligers De uitslagenpagina Pensioenfondsen

-  Statuten van de VGG   -  Info over de VGG   -  Bestuur   -  Afkortingen Pensioenfondsen   -  Huishoudelijk reglement   -  Privacyverklaring  

Het bestuur van de VGG

Voor adres gegevens van het bestuur zie de pagina Vrijwilligers

Wim Gooiker

Voorzitter en webmaster (a.i.)
wgooiker@xs4all.nl

Gerard Visscher

Vice voorzitter en pensioendeskundige

g.visscher@hccnet.nl

Jan Rebel

1e secretaris

janrebel@freeler.nl

Frans van der Post

2e secretaris en vertegenwoordiger bij de Federatie

fvdpost@hetnet.nl

Frans Dams

1e penningmeester

pennm.vgg@xs4all.nl

Vakature

2e penningmeester

Harrie Raaijmakers

Pensioendeskundige

h.l.m.raaijmakers@hccnet.nl

Ton van Bruchem

Gebouwenbeheerder

tvanbruchem@ziggo.nl

Herman Goossens

Hoofdredacteur van het Informatie Bulletin

hjm.goossens@gmail.com

Jenne Dijkstra

Werkplaats en activiteiten coordinator

dijkfran@hetnet.nl
© 2018 Vereniging van Gepensioneerden 'Het Gooi'